Giới Thiệu LiveCaster 3-Phầm Mềm LiveStream Video có Sẵn

Đối với dân marketing online,live stream là một chiến lược marketing giúp bạn mang được free traffic. Thực tế,mình đã thấy nhiều bạn bán hàng online thường hay post mấy video live stream lên trang Facebook hay kênh Youtube nhằm thu hút nhiều view hơn. Nhưng bạn biết rồi đó,cứ phải live stream mỗi ngày… Continue reading Giới Thiệu LiveCaster 3-Phầm Mềm LiveStream Video có Sẵn